მთავარი მწვრთნელის თანაშემწე და აფგ პროგრამის ხელმძღვანელი