მთ. მწვრთნელის თანაშემწე / ფიზ.მომზადების მწვრთნელი.