ფინანსისტი

ლია მანძულაშვილი

ფინანსისტი

ლია მანძულაშვილი