მატჩებისა და უსაფრთხოების მენეჯერი, გულშემატკივართან მეკავშირე ოფიცერი

შოთა გოგიტაური

მატჩებისა და უსაფრთხოების მენეჯერი, გულშემატკივართან მეკავშირე ოფიცერი

შოთა გოგიტაური