მთ. მწვრთნელის თანაშემწე, აფგ პროგრამის ხელმძღვანელი