ტექნიკური დირექტორი

გიორგი ყიფიანი

ტექნიკური დირექტორი

გიორგი ყიფიანი