მთ.მწვრთნელის ასისტენტი, აფგ პროგრამის ხელმძღვანელი